Prawidłowe relacje w związku mają istotny wpływ na ogólny stan psychiczny, samopoczucie, a ponadto przekładają się na wiele innych aspektów życia. Dlatego tak istotne jest znalezienie rozwiązania, gdy między partnerami pojawiają się konflikty lub innego rodzaju problemy.

Terapia dla par, na którą zapraszamy wszystkich, którzy w małżeństwie lub niesformalizowanym związku borykają się z problemami. Podczas sesji terapeutycznych nasi specjaliści skupiają się na zdefiniowaniu problemów, a także określeniu celów, do których chcą dążyć małżonkowie lub partnerzy. Dzięki szczerej rozmowie podczas terapii możliwe jest poznanie oczekiwań, potrzeb, a także zarzutów każdej ze stron. Jest to praktyka fundamentalna dla terapii par, dzięki której możliwa jest walka o poprawienie relacji.

Kiedy należy skorzystać z terapii dla par?

 • gdy partnerzy nawzajem się obwiniają,
 • gdy partnerzy wykazują w stosunku do siebie wrogość,
 • gdy partner wykazuje chorobliwą zazdrość,
 • gdy jeden z partnerów stara się ograniczyć swobodę drugiego,
 • gdy jeden z partnerów deprecjonuje drugiego,
 • gdy partner wykazuje zachowania nadopiekuńcze,
 • gdy jedna ze stron w związku chce dominować nad drugą.

Prawidłowe relacje w związku mają istotny wpływ na ogólny stan psychiczny, samopoczucie, a ponadto przekładają się na wiele innych aspektów życia. Dlatego tak istotne jest znalezienie rozwiązania, gdy między partnerami pojawiają się konflikty lub innego rodzaju problemy.

Terapia dla par, na którą zapraszamy wszystkich, którzy w małżeństwie lub niesformalizowanym związku borykają się z problemami. Podczas sesji terapeutycznych nasi specjaliści skupiają się na zdefiniowaniu problemów, a także określeniu celów, do których chcą dążyć małżonkowie lub partnerzy. Dzięki szczerej rozmowie podczas terapii możliwe jest poznanie oczekiwań, potrzeb, a także zarzutów każdej ze stron. Jest to praktyka fundamentalna dla terapii par, dzięki której możliwa jest walka o poprawienie relacji.

Kiedy należy skorzystać z terapii dla par?

 • gdy partnerzy nawzajem się obwiniają,
 • gdy partnerzy wykazują w stosunku do siebie wrogość,
 • gdy partner wykazuje chorobliwą zazdrość,
 • gdy jeden z partnerów stara się ograniczyć swobodę drugiego,
 • gdy jeden z partnerów deprecjonuje drugiego,
 • gdy partner wykazuje zachowania nadopiekuńcze,
 • gdy jedna ze stron w związku chce dominować nad drugą.